Rólam - Posta Imre pszichológus, szaktanácsadó,

Tartalomhoz ugrás
Önéletrajz

Személyes jellemzők:

Kor: 49 év, de ez változó (általában növekszik)
Családi állapot: rendezett, nős, 3 gyermek apja
Egészségi állapot: kiváló
Nyelvtudás: magyar anyanyelvi szinten,
német és orosz felsőfokú „C” típusú, angol alap „C” nyelvvizsga

Végzettség:
2006 - Munka és szervezet szakpszichológus
2005 - Klinikai szakpszichológus
2004 - Erickson, nondirektív hipnózis csoport
2003 - Szimbólumterapeuta szakképzés
1998 - Kossuth Lajos Tudományegyetem, pszichológia szak, pszichológus
1998 - Autogén tréning csoportvezető képzés
1997 - Pszichodráma önismereti csoport
1992 - Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola, vegyvédelmi szak,
vegyivédelmi szakmérnök

Munkahelyek:
2006
tól Versus Duo Kft. ügyvezető
2005 - től Grafológiai Intézet - Megbízott pszichológia oktató
1999- ORFK Köztársasági Őrezred - Pszichológus, laboratóriumvezető
Pályaalkalmassági vizsgálatok végzése, a személyi állomány mentális állapotának mérése, szűrése, stressz-oldás, tanácsadás, szervezetfejlesztés, személyiség fejlesztő tréningek szervezése és vezetése, egyéni terápia vezetése, konzultáció, képzések és továbbképzések szervezése, lebonyolítása…

1999 - 2001 Pest Megyei Munkaügyi Központ Családtámogató programban családtámogató
1999 - 2000 Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete Pszichológus.
Önismereti és „drogos” csoport vezetése, egyéni terápia, krízisintervenció, tanácsadás, szűrés és konzultáció a vezetőkkel, családtagokkal …
- 1999 MH 93.
Vitéz Háry László Vegyes Repülőosztály Pszichológus, Humán részlegvezető. Szűrés és kiválasztás, önismereti csoport és tréningek vezetése, krízisintervenció, telefonos segély, egyéni terápia, kapcsolattartás a szülőkkel, kegyeleti teendők ellátása …
- 1996 MH 93. Petőfi Sándor Vegyvédelmi Ezred Századparancsnok.
Parancsnoki teendők ellátása, kiképzés …

Hobbim:
Kerékpározás, természetjárás, testedzés önvédelmi- és küzdősport keretén belül, családi programok szervezése, valamint szakmai-, gazdaságpolitikai és honismereti önképzés.  

Publikációk:

- Interneten (valamint az ország számos pontjára meghívott elöadóként, csoportos elöadásokon) napra készen ismertetem a nemzetközi és a magyar politikai élet visszásságait.
2006 nyara óta lelkiismereti és magasabb szempontok szerint vezérelve kiemelten foglalkozom és nem csak szakmai érdeklődés szintjén a zajló társadalmi változások hátterének feltárásával és a felismert összefüggések szélesebb körű, nemzetközi szintű publikálásával. Ezen tevékenységem kapcsán számos komoly konfliktuson keresztül- rengeteg személyes tapasztalatra és olyan ismeretekre tettem szert, melyek addigi elkötelezettségem és az igazságkeresés iránti eltökéltségemben megerősítettek. A szinte mérhetetlen mennyiségű és igen „kényes” információkat tartalmazó internetes naplóim évekre visszamenően nyomon követi közéleti tevékenységem és egészen más minőségi szintre emeli az „alkalmazott pszichológia” fogalmát, gyakorlatát. Következtetéseim mellett markánsan állok ki.

- Megjelent könyveim

OLAJOS AKTÁK
Tételezzük fel, hogy Magyarországon nem voltak, nincsenek és nem is lesznek olyan olajos ügyek, amelyekben érintettek politikusok, a rendőrség egykori és jelenlegi irányítói, szétzilálói, maffiózói, beépített ügynökei. Draskovics még jelenlegi gazságügyi és rendészeti vezető és a titkosszolgálatok sem okai a gazdasági csalássorozatnak, amelyben több ezer milliárd forintnyi pénz tűnt el titkosított számlákon. Nem ebből a pénzből alapozta meg gazdasági erejét a maffia sem, erős rendészeti vezetői közreműködéssel. Nem emiatt halt meg több tisztességes rendőr és sok kevésbé tisztességes vállalkozó. A rendelkezésre álló bizonyítékokat 80 évre titkosították, hogy az igazság soha ne derülhessen ki, most mégis beletekinthetnek egy darabkájába, ha van humorérzékük - az olvasáshoz nagyítólencséjük - és gyomruk mindehhez! A könyv egyetlen üzenete, hogy nem szabad elrejteni semmit, mert az végzetes hiba, amely mindenképpen visszaüt. A magyar nép lelkére az egyetlen gyógyír az igazság feltárása, ami némelyeknek megváltást, sokak számára pedig a leváltást jelentheti, de mindenképpen szükségszerű velejárója annak a tisztulási folyamatnak, amit az országot sok éve rothasztó hazugságok és bűncselekmények eltussolása paradox módon életre hívott.

REND-ŐR-I-GAZEMBEREK
A szerző másodiknak megjelent könyvében az értő olvasó számára feltárja azt a valóságot, amelyet a rendőrség, ügyészségek, bíróságok, politikai és gazdasági maffia rejteni szeretne. Tömény életképet ad annak a szervezetnek és a szervezeten belül küszködő embereknek a tevékenységéről, amelyet ma még rendfenntartó erőként ismerünk, de konspiratív módon gerjesztett szétzilálására egyre több jel mutat. A társadalomban mesterségesen előidézett zsigeri félelem, ellentétek, konfliktusok rejtelmeibe is betekintést enged, s útikalauzul is szolgál mindazon káosz- ra, amelyben a politikai elit a hétköznapi ember szemei elől a valóságot elrejteni igyekszik, s amely tevékenységéhez a közigazgatási intézményrendszert, nemzetbiztonsági szervezeteket igénybe veszi. Posta Imre pszichológus világosan, nagyon sötét dolgokra mutat rá, amelyek a demokratikusnak mondott berendezkedésünket, jogállamiságunkat kérdőjelezik meg. Nemzetellenes, emberellenes folyamatok hátterét tárja fel egyszerű, és a laikusok számára is érthető formában. A szerző, a könyvbe foglalt, valós, megtörtént cselekmények tükrében, a végkövetkeztetéseket logikusan, könyörtelen kíméletlenséggel vonja le, mindezzel felvállalva ennek esetleges jogi következményeit is.

REND-ŐR-KÖZ-I-GAZSÁG
A szerző a kiemelt rendőri elit, a Köztársasági Őrezred szakembere volt. Még 2006 nyarán a cég vezetőjének írt, majd később Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek is megküldött tájékoztatói miatt fegyelmi határozattal bocsátották el a testülettől. A könyv valóban megtörtént események analógiájára támaszkodva, megrendítő őszinteséggel beszél a mai kor rendőrségéről, ügyészségeiről, politikusairól, összefonódásokról. Mindezt a saját tapasztalataiba ágyazva, fanyar humorral és közérthető formában adja közre, fantáziát és rekeszizmokat megmozgató stílusban. A leleplező művet csak erős idegzetűeknek ajánljuk! Mellékhatásokért felelősséget nem vállalunk! ...a felső vezetők gyakorlatilag egyetlen motivációja a saját ügyeinek intézése, s mindezt a cég védnöksége, fennhatósága alatt folytatva. Ez a hajó túlsúlyos, túlterhelt a vezetői visszaélésektől... Szemléletváltásra, ehhez pedig az egyéni érdekek félresöprésére, morális megtisztulásra és a szakma színvonalának, a kiképzésnek a piedesztálra állítására van szükség... Mi lesz, ha bekattan valaki, és számon fogja kérni azt, hogyan képviselték az ő érdekeit...

RENDŐR SZAK-SZERVEZETT HÁBORÚ I. + II.
Hazánkban szervezett háború zajlik a REND ellen. Az átlagember alig tud valamit a rendőrség belső állapotáról, és annak valódi hátteréről, az ott dolgozók gondolkodásmódjáról és egyáltalán arról a világról, amit a hazug média sem képes már teljes valójában elhallgatni. Ez a két kötet arra törekszik, hogy reális képet fessen a feslett rendőri vezetők, a tábornoki és tiszti kar, valamint a végrehajtó állomány, a "közrendőrök" közötti mérhetetlen szakadékokról, és betekintést engedjen abba a szakmainak már csak a legjobb szándékkal és naivitással nevezhető vezetői munkába, ami éppen arra a törekvésre épül, hogy verjék szét a rendőrséget és játszák át a tevékenységét külföldi érdekek és magánszemélyek kezére. Baráti üdvözlettel: Posta Imre

MAGYAR VÁGY [Ádáz versek, szólamok]
Versek egy pszichológus tollából? Posta Imre nevével az olvasó mostanában sokszor találkozhat, mert ő az, aki nyíltan mer beszélni az ország vezetőinek, rendőreinek, ügyészeinek korrupciós ügyeiről, a szicíliai maffiát is megszégyenítő magyarországi közállapotokról. Igazi őszintesége, valója azonban a verseskötetében megjelent írásaiban nyilvánul meg. Saját lelki tusáját, a választás, az igazság küzdelmes sorskérdéseit foglalja össze a REND-ŐR-KÖZ-I-GAZSÁG és a REND-ŐR-I-GAZEMBEREK címen megjelent, tényfeltáró kötetei irása közben "született" verseiben. Ádáz küzdelem zajlik a világban, amelynek a tétje szinte felmérhetetlen.
A magyarság és minden, ami nemesebbé teheti a lelket, veszélyben van.Vissza a tartalomhoz